Metsähallituksen MOKEMA hanke, vastaa kyselyyn!

Lähde: http://www.metsa.fi/mokema

Moottorikelkkailun edellytysten kehittäminen osana kestävää luontomatkailua (MOKEMA) -hanke

 

Moottorikelkkailijat. Kuva: Vastavalo

MOKEMA-hanke tähtää nykyistä selkeämpään ja turvallisempaan moottorikelkkailuun. Tavoitteina on kehittää moottorikelkkailua siten, että se tukee kestävää luontomatkailua. Kehityshanke luo suunnitelmat kelkkailun hallittuun ohjaamiseen väylästöillä, jossa käyttäjät voivat turvallisesti ja selkeiden ohjeiden mukaisesti nauttia luonnosta ja lumisista maisemista. Hanke alkoi 4/2017 ja loppuu vuoden 2018 lopussa.

MOKEMA-hanke on valtakunnallinen hanke, jonka pääpaino on Suomen lumisimmilla alueilla, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa. Eri sidosryhmiä otetaan mukaan osallistuvaan suunnitteluun, josta saatua tietoa tullaan käyttämään moottorikelkkailun edellytysten kehittämiseen. Hanke koostuu kuudesta eri tavoitteesta.

  1. Missä kulkea moottorikelkalla? Suunnitelma moottorikelkkailun pääväylästöstä ja sitä tukevasta pääväylästön ulkopuolisesta väylästöstä. Väylästön investointitarpeiden kartoitus.
  2. Yritystoiminnan tukeminen moottorikelkkailun osalta. Suunnitelma yrittäjien tarpeisiin. Matkailuyrittäjien maastoliikenneluvanhaun yksinkertaistaminen sekä luoda heille paremmat mahdollisuudet yritystoiminnan monipuolistamiseen ja uusille moottorikelkkatuotteille.
  3. Missä mennään, eikä eksytä! Paikkatietokantojen käytön yhdenmukaistaminen LIPAS-sovelluksen (liikuntapaikkasovellus) ja retkikartan (retkikartta.fi) avulla. Ajantasaistaa paikkatietoaineisto ja tehdä suunnitelma paikkatietoaineiston laadun ja käytännöllisyyden parantamiseksi.
  4. Löydänkö perille? Maasto-opasteiden yhtenäistäminen ja väylien turvallisuuden lisääminen REILA-hankkeen(reittimerkintöjen turvallisuus, www.luc.fi) suositusten mukaisesti.
  5. Kuka ylläpitää ja kuka kustantaa? Suunnitelma investointitarpeista, väylien ylläpidon rahoituksesta ja vastuunjaosta.
  6. Ovatko lait kohdallaan? Lainsäädännön kehittämisen pohdinta.

Käy osallistumassa kyselyyn metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/mokema

 

Leave a Comment